کنسرو سبزی مخلوط

محتویات: نخودسبز، هویج، ذرت ، نمک طعام تصفیه شده، سرکه، آب آشامیدنی، وزن خالص 10 ± 350 گرم ، درصد وزن آبکش: حداقل60 % ، درصد نمک:حداکثر 1/5 % شماره ثبت:23376 پروانه بهره برداری صنایـع: 22439/2 پروانه بهره برداری بهداشتـی : 7598 - 23180/2/72/11 ، درجای خشـک و خنک نگهداری شـود. قبل مصرف 20 دقیقه جوشانده شود پس از باز نمودن قوطـی بهتـر است باقیمـانده در شیشـه ریختـه شـود و دریخچـال نگهـداری شود .تاریخ تولید ، انقضا، و سری ساخت روی درب قوطی قید شده است. آدرس کارخانه: خراسان رضوی - مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی 5.2 پلاک 264 - مجتمع صنایع غذایی تبدیلی وکشاورزی ایرانا ( شرکت دل آسای توس )تلفن کارخانه: 65-35414260-051 تلفکس: 051-35414262 تلفن روابط عمومی: 35413380-051 - ساخت ایران

Bootstrap Themes