رب شیشه ای گوجه فرنگی
رب شیشه ای گوجه فرنگی

مجتمع صنایع غذایی تبدیلی و کشاورزی دل آسای توس

کنسرو رب گوجه فرنگی
کنسرو رب گوجه فرنگی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو آب گوجه فرنگی
کنسرو آب گوجه فرنگی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو رب گوجه فرنگی
کنسرو رب گوجه فرنگی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو ذرت شیرین
کنسرو ذرت شیرین

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو نخود آبگوشتی
کنسرو نخود آبگوشتی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو لوبیا چیتی
کنسرو لوبیا چیتی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو نخود سبز
کنسرو نخود سبز

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو سبزی مخلوط
کنسرو سبزی مخلوط

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو خوراک بادمجان
کنسرو خوراک بادمجان

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت آلبالو
کمپوت آلبالو

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت سیب
کمپوت سیب

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت گلابی
کمپوت گلابی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت انجیر
کمپوت انجیر

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت زردآلو
کمپوت زردآلو

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کمپوت هلو
کمپوت هلو

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو عدسی
کنسرو عدسی

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)

کنسرو باقالا پخته
کنسرو باقالا پخته

محصولی از شرکت دل آسای توس (سهامی خاص)